...I söder spelar musiken




Att södra Sveriges musikliv blomstrar kan tillskrivas alla de begåvade musiker som växer upp ur den sydsvenska myllan. Men ytterligare en aktör har ett finger med i spelet. Musik i Syd är en aktiv institution med de två landstingen Skåne och Kronoberg som huvudman för verksamheten. Någon annan som kan kallas för huvudman är Martin Martinsson, sedan 2001 VD för Musik i Syd.

Martin Martinsson har en lång bakgrund inom musiken. Från fiolspelande och dirigering till arbete på Rikskonserter i Stockholm med en mellanlandning på Musikhögskolan i Malmö, så skulle hans bana kunna beskrivas.
– 2001 flyttade jag tillbaka till Skåne från Stockholm för att börja jobba med Musik i Syd. Det som lockade var bland annat möjligheten att få arbeta med kulturliv i Öresundsregionen, ett samarbete som jag tycker är väldigt spännande, säger Martin.


Martin Martinsson Foto: Lotta Schwarz

För att förklara Musik i Syds
verksamhet föreslår Martin att man ska se dem som en grossist. Men istället för en produkt förmedlar man en upplevelse.
– Vår verksamhet vilar på två ben, det ena är vår barn- och ungdomsverksamhet där vi varje år förmedlar över 1000 barn- och familjekonserter samt arrangerar musikfestivaler. Den andra delen i verksamheten är förmedlingen av turnéproduktioner till lokala arrangörer. Vi riktar oss till arrangörer som till exempel en kammarmusikförening eller en jazzklubb. Men musiken vi förmedlar rör sig över alla olika genrer, från folkmusik till world music och körmusik.
Genom att finnas med som en trygghet vill Musik i Syd bidra till att även små orter ska kunna ha ett rikt konsertutbud. Institutionen går in och förhandlar med musiker och kommer överrens om ekonomiska och praktiska förutsättningar. För att hålla nere priserna för mindre arrangörer går Musik i Syd ofta in och bidrar med en summa pengar. Förutom den regionala musikverksamheten har Musik i Syd två egna konserthus – Konserthuset Kristianstad och Palladium i Malmö – och svarar dessutom för konsertverksamheten i Växjö Konserthus.

En populär tillställning
som Musik i Syd har varit med och dragit igång är Music Around. En festival där orkestrar från hela Öresundsregionen möts och uppträder. Sedan förra året är även Lund International Choral festival en del av Music Around.
– Vi försöker jobba med de villkor som finns runt omkring oss utan att ta över. Under Music Around verkar vi som sekretariat och producent men alla medverkande orkestrar och institutioner planerar festivalen tillsammans. Med våra nätverk och kontakter kan vi göra det möjligt att stora internationella musiker och ensembler kommer till festivalerna. Förra året fick vi bland annat besök av Concerto Copenhagen, en av världens främsta barockorkestrar.



Förutom att göra musiken tillgänglig för invånarna i södra Sverige innebär Musik i Syds uppdrag även att hjälpa musikerna att nå ut. För att fylla den funktionen har man ett tätt samarbete med institutioner som till exempel Musikhögskolan i Malmö men även med gräsrötterna, som Martin kallar det.
– Det är få ställen där musikerna har en så nära kontakt med länsmusiken som här. Den stora utmaningen framöver ligger i att få producenterna att hitta rätt former för att nå ut till sina mottagare, säger Martin och fortsätter.
– Jag känner en oerhörd optimism inför framtiden, kulturen står stark. Trots att it-utvecklingen går i rekordfart märker jag att det finns ett ökat behov bland människor att få mötas och dela upplevelser med varandra.




Musik i Syd

Bransch:
KULTUR

Adress:
Musik i Syd
Konserthuset, Kanalg. 30
29134 Kristianstad


Telefon: 044-205880




info@musikisyd.se


www.musikisyd.se




Skicka meddelande
till Musik i Syd




5 senaste företagen